บริการด้านการประกันภัย (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย)

Call Center 1292

สิทธิประโยชน์พิเศษลูกค้าประกันรถยนต์ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูก และรถของเราต้องเข้ารับการซ่อมที่อู่ เราสามารถเรียกร้องเงินชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้รถได้จากบริษัทฯ ประกันฯ ของคู่กรณี โดยทาง คปภ. ได้เริ่มประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยได้กำหนดอัตราการเรียกร้องสินไหมขั้นต่ำไว้ที่ 500 บาทต่อวัน 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้ทำภาพอินโฟกราฟิกเรื่อง “ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 2562” ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 หากเราเป็นฝ่ายถูก และรถของเราต้องเข้ารับการซ่อมที่อู่ เราสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภาคสมัครใจ (ประกันฯ ชั้น 1, 2 และ 3) ของบริษัทฯ คู่กรณีของเราได้ โดยเงินชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้รถจะเริ่มต้นที่วันละ 500 บาท สำหรับรถไม่เกิน 7 ที่นั่ง(รวมผู้ขับขี่) และวันละ 1,000 บาท สำหรับรถเกิน 7 ที่นั่ง(รวมผู้ขับขี่)

ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก คปภ และเวป kopook.com