แผนการประกันภัย เพื่อที่พักอาศัย

Allianz Basic Home

บ้านใคร ใครก็รัก ทร้พย์สินที่สร้างมาด้วยหยาดเหงื่อ ต้องทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ กว่าจะได้มา บ้านเป็นเสมือน สิ่งที่เป็นที่ยึดโยงทุกคนในครอบครัวไว้ด้วยกัน เรามาร่วมกันปกป้องบ้าน สิ่งที่มีค่าชิ้นนี้ของครอบครัว…

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันภัยที่พักอาศัย

บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย