อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกันฯ มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล)

ออมทรัพย์สั้นๆ รับเงินคืนเร็ว คืนไว คืนทุกปี มีโอกาสได้รับเงินปันผลเพิ่มเติม เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

คุ้มครอง 12 ปี ชำระเบี้ยฯ 6 ปี ออมสั้น รับเงินคืนไว ได้เงินคืนคุ้ม
 • รับเงินคืนไว ตั้งแต่ปีแรก การันตีเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 -11 ปีละ 3%
 • การันตีรับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 623%
 • ออมสั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี 
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท  (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

รายละเอียดการรับประกันภัย

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 เดือน 1 วัน -70 ปี
 • ตอบคำถามสุขภาพ 1 ข้อ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ-สูงสุด 30,000-5,000,000 บาท
  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

สนใจแผนนี้

My Quick Return 12-6

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกัน


หมายเหตุ

% หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

* หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/ หรือบันทึกสลักหลักอื่นๆ (ถ้ามี) หรือเงินคืนค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

– การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพ และเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

– เงื่อนไข ความคุ้มครองและผลประโยชน์เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์

– ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

– ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกับการฝากเงินกับธนาคาร ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

– การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น

– ข้อมูลในเอกสารนี้ และในเวปไซต์นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย

– ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

– กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งหลังสุด หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
– ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีหรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่มอบความไว้วางใจ
ให้โอกาส ผม ทีมงาน และทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแล....

ผมต้องขออภัยลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้นำรูปมาแสดงความขอบคุณ ณ. ที่นี้นะครับ ผมจะขออนุญาตนำรูปมาใส่เพิ่มเติมในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ และต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความไว้วางใจที่มอบให้ผม และทีมงานครับ

“ด้วยรัก ห่วงใย และคิดถึงเสมอ ขอบคุณมากๆ ครับ”

เช็คเงินครบสัญญา และเช็คสินไหมฯ

แทนคำขอบคุณ ที่ให้โอกาสผม และทีมงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บออม
และได้มีโอกาสดูแล ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา... ขอบคุณมากๆ ครับ...