แบบประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า

ช่วงนี้ต้องประหยัด เบี้ยประกันจิ๊บๆ ต่อปี ใครๆ ก็จ่ายได้ สบายกระเป๋า!?… คุ้มครอง 1 ล้านบาท

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า ประกันสุขภาพที่ให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามจริง ทั้งจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

 • คุ้มสุดปัง กับค่าเบี้ยฯ สบายกระเป๋า จ่ายไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
 • คุ้มเหมาเหมา กับค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่ารักษาพยาบาลในการผ่าตัด ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัดและค่ารังสีรักษาโรคมะเร็งจ่ายให้ตามจริง
 • คุ้มเกินคุ้ม กับค่ารักษาพยาบาลในห้อง ICU จ่ายให้ตามจริง
 • คุ้มแล้วคุ้มอีก กับค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. จ่ายให้ตามจริง
 • คุ้มเกินใคร กับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) ไม่มีค่าใช้จ่าย***
 

* กรณีผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 9,539 บาท

** มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) เพียง 14 วันนับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ในกรณีที่เจ็บป่วยและเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเพื่อการรักษาพยาบาลเนื่องมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะได้รับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าวเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและกรมธรรม์มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

*** เป็นการให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิชเซส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ การให้บริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11 – 69 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
 • สามารถแนบได้กับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
 • สามารถซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แนบได้
 • กฏเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 

สนใจแผนนี้

ประกันสุขภาพสบายกระเป๋า-ขอรับข้อเสนอ

ขอรับข้อเสนอปลดล็อค สบายกระเป๋า


ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากข้อกำหนดของทางบริษัทฯ แผนการประกันนี้จำเป็นต้อง ทำพร้อมกับสัญญาหลัก อย่างใดอย่างหนี่ง.

คุณอาจสนใจแผนการประกันสุขภาพด้านล่างนี้ 

ประกันสุขภาพ ไม่พ่วงออมทรัพย์

 


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ข้อมูลผู้ชำระเบี้ยประกัน


 
 
 • การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้ายกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย
 • ความรับผิดส่วนแรก คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล โดยหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์
 • เบี้ยประกันภัยบนเว็บไซต์นี้ เป็นเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า เท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก/ เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ/ เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครองข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
 

ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่มอบความไว้วางใจ
ให้โอกาส ผม ทีมงาน และทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแล....

ผมต้องขออภัยลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้นำรูปมาแสดงความขอบคุณ ณ. ที่นี้นะครับ ผมจะขออนุญาตนำรูปมาใส่เพิ่มเติมในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ และต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความไว้วางใจที่มอบให้ผม และทีมงานครับ

“ด้วยรัก ห่วงใย และคิดถึงเสมอ ขอบคุณมากๆ ครับ”

เช็คเงินครบสัญญา และเช็คสินไหมฯ

แทนคำขอบคุณ ที่ให้โอกาสผม และทีมงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บออม
และได้มีโอกาสดูแล ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา... ขอบคุณมากๆ ครับ...