อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกันฯ มาย บำนาญ ไฟว์ (A90/5)

ออมสั้นๆ เพียง 5 ปี คุ้มครองกันยาวๆ ถึงอายุ 90 ปี

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 86 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 40 ปี และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี)
 • ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติม 200,000 บาทได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • เริ่มต้นรับเงินบำนาญปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 60 และ 10%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี) ไปจนถึงอายุ 90 ปี
 • มีโอกาสรับเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป

เกษียณแบบมั่นใจ
มีเงินใช้ทุกปี

รับประกันง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ลดหย่อนภาษี
สูงสุด 300,000 บาท
รายละเอียดแบบประกัน
 • อายุที่ขอเอาประกันภัย 40-55 ปี
 • ชำระเบี้ยสั้นๆ เพียง 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 7,500,000 บาท (ต่อผู้เอาประกันภัย)
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ (ทั้งสุขภาพ และอุบัติเหตุ)

คำอธิบายเพิ่มเติม

1จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นเงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย โดย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ : บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ หากมีการพิจารณาจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 3 เป็นต้นไป อนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรคให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวนจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2เงินบำนาญรายปี: 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

 

ความคุ้มครองชีวิต

ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

ปีกรมธรรม์ที่ 1-2 : รับจำนวนเงินที่สูงกว่าระหว่าง

 • 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด* หรือ
 • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์รวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)**

ปีกรมธรรม์ที่ 3 – ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี : รับจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง

 • 110% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด* หรือ
 • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์รวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)**
ช่วงรับเงินบำนาญ

ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 – 90 ปี : รับ

 • เบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด* หักด้วยเงินบำนาญ (ส่วนที่บริษัทรับรองจ่าย) ที่บริษัทจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้วทั้งหมด

*ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ บันทึกสลักหลังอื่นๆ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

**เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี) นั้นไม่ใช่มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงความเท็จบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

สนใจแผนนี้

My บำนาญ ไฟว์ A90-5

โปรดกรอกรายละเอียดเพื่อจัดทำ ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ


ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากอายุของผู้ขอเอาประกันภัย ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจัดทำข้อเสนอนี้ได้.

คุณอาจสนใจแผนการออมอื่นๆ ด้านล่างนี้

แผนการประกัน แบบออมทรัพย์


ข้อมูลผู้ขอเอาประกัน


ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่มอบความไว้วางใจ
ให้โอกาส ผม ทีมงาน และทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแล....

ผมต้องขออภัยลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้นำรูปมาแสดงความขอบคุณ ณ. ที่นี้นะครับ ผมจะขออนุญาตนำรูปมาใส่เพิ่มเติมในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ และต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความไว้วางใจที่มอบให้ผม และทีมงานครับ

“ด้วยรัก ห่วงใย และคิดถึงเสมอ ขอบคุณมากๆ ครับ”

เช็คเงินครบสัญญา และเช็คสินไหมฯ

แทนคำขอบคุณ ที่ให้โอกาสผม และทีมงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บออม
และได้มีโอกาสดูแล ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา... ขอบคุณมากๆ ครับ...
แทนคำขอบคุณจากใจ สำหรับการเยี่ยมชมเวปไซร์ของเรา
เราขอมอบ Code ส่วนลดจากเว็บไซต์ ช้อบปิ้ง ชั้นนำที่เรารวบรวมมาไว้เพื่อคุณ...