มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกัน มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) แบบประกันที่เน้นการเก็บออมทรัพย์ ที่มาพร้อมทความคุ้มครองสูงถึง 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(ทุนประกันฯ) ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำประกันฯ คุณสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 15, 18, 22 และ 25 ปี พร้อมทั้งเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันฯ ได้ทั้งแบบ 6, 10, 15 และ 20 ปี แบบประกันฯ นี้ยังเพิ่มโอกาสในกาศให้คุณได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในรูปของเงินปันผลจากการลงทุนอีกด้วย… วางแผนการออมได้ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เลือกระยะเวลา ชำระเบี้ยประกันได้ตั้งแต่ 6 – 20 ปี เพิ่มเติมความคุ้มครอง สุขภาพ และอุบัติเหตุได้ คำอธิบายหมายเหตุในภาพ 1 มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 115%…