ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ

มายบำนาญพลัส (ลดหย่อนภาษี สูงสุด 300,000)

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกัน มาย บำนาญพลัส (ลดหย่อนภาษี) เกษียณแบบมั่นใจ มีเงินใช้ทุกปี รับประกันง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ลดหย่อนภาษีรวม สูงสุด 300,000 บาท เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 27 บาท (ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี) ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติม 200,000 บาทได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เริ่มต้นรับเงินบำนาญปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 55 ไปจนถึงอายุ 85 ปี มีโอกาสรับเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป รายละเอียดแบบประกัน อายุที่ขอเอาประกันภัย 25-50 ปี ชำระเบี้ยถึงอายุ 55 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,500,000 บาทต่อกรมธรรม์ ให้การคุ้มครองชีวิต หากเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยที่…