Allianz Ayudhya ประกันโรคร้าย มัลติ แคร์

โรคร้ายเป็นแล้วรักษาหาย ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กลับมาหาเราอีก… 5 โรคร้ายแรงที่พบได้บ่อย  โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน จุดเด่นแผนประกัน มั่นใจ…พร้อมสู้กับโรคร้ายค่ารักษาสูง… ให้คุณมีเงินก้อนไปวางแผนการรักษา  พร้อมรับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 81 โรค/อาการ ตั้งแต่วัยเด็ก ถึง วัยสูงอายุ รับเงินก้อนรวมสูงสุด 840% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันว่าเป็นโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เคลมซ้ำได้ สำหรับ 3 โรคร้ายแรงท็อปฮิต– โรคมะเร็งระยะลุกลาม– กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด– โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน   ไม่ต้องชำระเบี้ยฯ ประกันโรคร้าย มัลติ แคร์ แต่ยังคงรับความคุ้มครองต่อเนื่อง เมื่อได้รับวินิจฉัยและ/หรือยืนยันว่าเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 เป็นครั้งแรกตามเงื่อนไขที่กำหนด ดาว์โหลดโบชัวร์ ประกันโรคร้ายแรง มัลติ แคร์… ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้…   ตัวอย่างเงื่อนไขความคุ้มครอง ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period): สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคร้ายแรงในลำดับโรคที่ 1.1 – 1.6…