แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย แพลตตินั่ม

แผนประกันสุขภาพผู้ป่วยใน(เหมาจ่าย) + ผู้ป่วยนอก ควบคู่ความคุ้มครองชีวิต และการเก็บออม คุ้มครองสุขภาพยาวนานถึงอายุ 85 ปี เริ่มต้นเพียงวันละ 73 บาท  คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท มีเงินชดเชยการเสียชีวิต ทุพพลภาพ การผ่าตัด และเงินชดเชยรายวัน หมายเหตุ admit (แอดมิด) แปลว่าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ก็คือ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งสถานะผู้ป่วย เป็น “คนไข้ใน” IPD ผู้ป่วยใน (IPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ผู้ป่วยนอก (OPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่รับการรับการรักษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาล โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล Click เพื่อสอบถามผ่าน Line 21 กรณี Day Case. ที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพ จ่ายค่ารักษาพยาบาลเสมือนว่าเป็นผู้ป่วยใน และ 18 กรณีที่จ่ายเงินชดเชยโดยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป การสลายนิ่ว การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี…