ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

แผนการประกันการเดินทางเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ (Overseas Student Travel Insurance) ไกลเหมือนใกล้ ไร้กังวล แม้ต้องเจอเรื่องสะดุด ก็อย่าหยุดตามความฝัน… รู้นะว่าห่วง กังวลด้วย  ถ้าคนที่เรารักต้องเดินทางไกล ไปเรียน ไปศึกษต่อในต่างประเทศ ให้เราช่วยแบ่งเบาความห่วงใยของคุณ ไม่ว่าไปเรียนระยะสั้น หรือยาว เกิดเจ็บป่วย ไม่สบาย อุบัติเหตุ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต้องสูญเสียค่าเล่าเรียน ไม่มีใครดูแล กระเป๋า เอกสาร หรือ ทรัพย์สินสูญหาย ในระหว่างเดินทาง ขอให้เราได้มีส่วนร่วมช่วยดูแล คนที่คุณรัก และเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่สามารถเดินทางไปกับเขาได้ในทุกที ทุกเวลา รวมถึงพาคุณไปดูแลเขาได้ในเวลาฉุกเฉินจำเป็น… จุดเด่นแผนประกันภัยเรียนต่อต่างประเทศ ชดเชยค่าเล่าเรียนในกรณีมีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถเดินทางไปเรียนต่อได้ ยื่นขอ VISA กลุ่มประเทศเชงเก้น ได้ทุกแผน ชดเชย ช่วยเหลือ เมื่อเกิดการสูญหายของหนังสือเดินทาง กระเป๋าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บ และเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก บริการสายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วโลก +66 (0)-2342-3237 เงื่อนไขการรับประกัน ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 14-49 ปี…