Allianz Basic Home

บ้านใคร ใครก็รัก ทร้พย์สินที่สร้างมาด้วยหยาดเหงื่อ ต้องทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ กว่าจะได้มา บ้านเป็นเสมือน สิ่งที่เป็นที่ยึดโยงทุกคนในครอบครัวไว้ด้วยกัน เรามาร่วมกันปกป้องบ้าน สิ่งที่มีค่าชิ้นนี้ของครอบครัว ด้วยการสร้างเกาะป้องกันให้กับบ้านของเรา  จากความเสี่ยงภัยต่างๆ อาทิเช่น อัคคีภัย ไฟไห้ม ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และ การโจรกรรม ลักทรัพย์  ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นแบบเบาๆ เพียงวันล่ะ 2.77 บาท* สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของบ้านแต่ล่ะประเภท ได้ว่าจะเป็น บ้านปูนทั้งหลัง (แผน Basic Home) เช่น คอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม  บ้านครึ่งปูน ครึ่งไม้ (แผน Basic Log Home 2)เช่น บ้าน 2 ชั้น ที่ชั้นล่างเป็นปูน ส่วนชั้นบนเป็นไม้ บ้านไม้ทั้งหลัง (แผน…