Allianz Perfect Home ประกันภัยที่พักอาศัย แผน Perfect Home

Allianz Perfect Home ประกันที่พักอาศัย แผน Perfect Home ประกันบ้านรายละเอียดเยอะ ข้อจำกัดแยะ นี่เลยทุกอย่างครบจบในกรมธรรม์เดียว เพราะสิ่งไม่คาดฝันเกิดขี้นได้ทุกเมื่อ คุ้มครองบ้าน และทรัพย์สินให้จบครบในกรมธรรม์เดียว กับความคุ้มครอง ทรัพย์สินมีค่า ภัยธรรมชาติ ภัยน้ำท่วม คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกในครอบครัว และลูกจ้าง คุ้มครองกระจก และภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

Allianz Master Home ประกันภัยที่พักอาศัย แผน Master Home

Allianz Master Home ประกันที่พักอาศัย แผน Master Home บ้าน ที่พักอาศัย สถานที่ ที่ให้คุณได้ผ่อนคลายจากความเครียดจากการทำงาน งานที่บีบรัด เร่งรีบ ภาระกิจ และกิจกรรมที่เต็มไปด้วการแข่งขัน ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา บ้านสถานที่พักกาย พักใจ ได้ผ่อนคลาย ได้เป็นอิสระ สถานที่ที่อยู่นอกกฏเกณฑ์ใดๆ บ้านคือสถานที่ ที่เราได้อยู่กับคนที่เรารัก และรักเรา คนที่คอยมอบความห่วงใย คอยเอาใจใส่ดูแล บ้านคือที่ๆ คอยปกป้องคนเหล่านั้นให้ปลอดภัยในเวลาที่เราต้องออกไปผจญกับสิ่งต่างๆ ภายนอก ในเวลาที่คุณไม่อยู่คอยปกป้องครอบครัว และบ้านของคุณ สิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา คุ้มครองบ้านที่คอยปกป้องทุกๆ คนให้ปลอดภัย คุ้มครองคนที่คุณรัก และรักคุณ  รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้านของคุณ จากภัยร้ายที่แผงตัวอยู่ในบ้านของคุณอย่างเงียบๆ และภัยจากภายนอกที่จ้องจะเข้ามาทำร้ายบ้าน และครอบครัวของคุณ ด้วยแผนการประกันภัย Master Home จาก อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง   

Allianz Master SME

Allianz Master SME ประกันภัยเพื่อธุรกิจ SME แผน Master อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจ และกิจการ แบบครบวงจร เบี้ยประกันฯ เริ่มต้นเพียง 3 บาท/วัน เราคุ้มครองภัยให้แบบครบสูตร ประกันภัยเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อให้คุณหมดความกังวลในความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด แผนดินไหว ภัยจากควัน พายุ ลูกเห็บ การเฉียวชนฯ น้ำท่วม นัดหยุดงาน จลาจล ฯลฯ ดาว์โหลดโบชัวร์

Allianz Perfect SME

Allianz Perfect SME ประกันภัยเพื่อธุรกิจ SME แผน Perfect อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย แผนการประกันภัยสำหรับธุรกิจ และกิจการ ความคุ้มครอง Perfect SME เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8 บาท/วัน เราเหมาให้หมด ประกันภัยเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อให้คุณหมดความกังวลในความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองภัยธรรมชาติ น้ำท่วม การสูญเสียรายได้ ทรัพย์สินถูกโจรกรรม ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าอาคารชั่วคราวเพื่อประกอบธุรกิจ การสูญเสียค่าเช่า ค่าวิชาชีพเช่นสถาปนิก วิศวกร ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ค่าใช้จ่ายค้ำยันซาก รื้อถอนทำลายซาก ฯลฯ  ดาว์โหลดโบชัวร์