Telemedicine MorDee

พบหมอออนไลน์ ด้วย MorDee Application จุดเด่นบริการ บริการพิเศษเพื่อลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา พบหมอได้ทันทีทุกที่ ทุกเวลา ที่คุณต้องการ ด้วย App Mordee (หมอดี แอปพลิเคชัน) •    บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine หรือ โทรเวช) ครบวงจร ผ่านแอปพลิเคชัน หมอดี MorDee สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา รับบริการพบแพทย์ จ่ายยา ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับผู้ที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ผู้ป่วยนอก (OPD) และสัญญายังมีผลบังคับอยู่ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ตามจริง (ไม่เกินผลประโยชน์ที่ซื้อไว้) เมื่อใช้บริการบนแอปฯ หมอดี MorDee (สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาผ่านทางโทรเวชกรรม) •    หาหมอได้ทุกที่ นัดหมายตามเวลาที่สะดวก  •    กลุ่มลูกค้าโรคเรื้อรัง ครบจบในที่เดียว ทั้งนัดหมายพบแพทย์ และบริการส่งยาถึงบ้าน  •    ให้บริการถึง 18  สาขาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ •    ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์…