ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (แบบมีเงินปันผล)

ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) มีให้เลือก 3 แบบ ตอบสนองความต้องการในการออมของคุณ มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) เป็นแผนประกันที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี แต่ชำระชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี รายละเอียดแบบประกัน อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี (สำหรับ มาย ดับเบิล พลัส…