Allianz Overseas Emergency Assistance Service

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทางต่างประเทศ สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรม์ประกันการเดินทางของทางบริษัทฯ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการเดินทางต่างประเทศ แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือรับบริการความช่วยเหลือพิเศษในการเดินทาง ต่างประเทศ  รายละเอียดของบริการ 1. บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง – การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย– การติดตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย– การสำรองที่พัก สำรองรถเช่า 2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์– ข้อมูลการรักษาพยาบาล– การจัดเตรียมโรงพยาบาล / การนัดหมายแพทย์ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อทำการรักษา– การนำส่งยา / วัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์– การจัดการสำหรับการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย– การส่งศพกลับประเทศ– การจัดการเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน– การจัดการส่งตัวเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลับประเทศ   เงื่อนไขในการใช้บริการ รายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ (ตรวจสอบได้จากเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามข้อกำหนดของบริษัทฯ   ขั้นตอนการใช้บริการ บริการสายด่วนสำหรับ ประกันภัยการเดินทาง Travel Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก +66 (0)-2342-3237 แจ้งหมายเลขกรมธรรม์ แจ้งรายละเอียดที่ต้องการใช้บริการ   แผนการประกันเพื่อการเดินทางในต่างประเทศ ประกันภัยการเดินทาง ท่องเที่ยว ทำงาน…

ประกันภัยการเดินทาง ท่องเที่ยว ทำงาน

แผนการประกันภัยเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ (Allianz Dance Moves) แผนการประกันเดินทางที่ให้คุณได้มากกว่า ทั้งความคุ้มครองครอบคลุม การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาล ทั้งจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย อีกทั้งเงินชดเชยจากการล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกการเดินทาง กระเป๋าเดินทางชำรุดเสียหาย ฯลฯ ที่ให้คุณสามารถเลือกได้ทั้งแบบรายวัน และรายปี  จุดเด่น ให้ความคุ้มครองระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเลือกทำประกันภัยได้ทั้งรายเที่ยว หรือรายปี สามารถเลือกทำประกันแบบท่องเที่ยวคนเดียว เที่ยวแบบกลุ่ม เที่ยวเป็นหมู่คณะ หรือแบบครอบครัว อุ่นใจตลอดการเดินทางด้วย AAGI Travel Assistance บริการสายด่วน ให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง  โปรแกรมผู้ช่วยส่วนตัวที่จะติดตามคุณไปทุกที่ทั่วโลก Travel Smart Application เสมือนเป็นเลขาส่วนตัวของคุณที่จะติดตามคุณไปทุกที ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถนำไปยื่นขอ VISA สำหรับเดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ ทุกแผนประกันภัย https://youtu.be/D_e-KBl7RbA?si=bVXDzbbygaS0ocMy ความคุ้มครองและผลประโยชน์ เบี้ยประกัน (บาท) ช่วยเหลือฉุกเฉิน ความคุ้มครองและผลประโยชน์ เบี้ยประกัน (บาท)…

ประกันภัยการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

แผนการประกันการเดินทางเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ (Overseas Student Travel Insurance) ไกลเหมือนใกล้ ไร้กังวล แม้ต้องเจอเรื่องสะดุด ก็อย่าหยุดตามความฝัน… รู้นะว่าห่วง กังวลด้วย  ถ้าคนที่เรารักต้องเดินทางไกล ไปเรียน ไปศึกษต่อในต่างประเทศ ให้เราช่วยแบ่งเบาความห่วงใยของคุณ ไม่ว่าไปเรียนระยะสั้น หรือยาว เกิดเจ็บป่วย ไม่สบาย อุบัติเหตุ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต้องสูญเสียค่าเล่าเรียน ไม่มีใครดูแล กระเป๋า เอกสาร หรือ ทรัพย์สินสูญหาย ในระหว่างเดินทาง ขอให้เราได้มีส่วนร่วมช่วยดูแล คนที่คุณรัก และเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่สามารถเดินทางไปกับเขาได้ในทุกที ทุกเวลา รวมถึงพาคุณไปดูแลเขาได้ในเวลาฉุกเฉินจำเป็น… จุดเด่นแผนประกันภัยเรียนต่อต่างประเทศ ชดเชยค่าเล่าเรียนในกรณีมีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถเดินทางไปเรียนต่อได้ ยื่นขอ VISA กลุ่มประเทศเชงเก้น ได้ทุกแผน ชดเชย ช่วยเหลือ เมื่อเกิดการสูญหายของหนังสือเดินทาง กระเป๋าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บ และเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก บริการสายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วโลก +66 (0)-2342-3237 เงื่อนไขการรับประกัน ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 14-49 ปี…