ไม้กันสั่น หรือ Gimbal

ไม้กันสั่น หรือ Gimbal เป็นอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ ทั้งการถ่ายเป็น VDO ภ่ายภาพนิ่ง หรือ การภ่ายภาพทั่วๆ ไป แต่เป็นที่นิยมมากในการใช้ถ่าย VDO ที่ผู้ถ่ายต้องมีการเคลื่อนที่ ไม้กันสั้่น หรือ Gimbal นี้ มีหน้าทีช่วยให้การถ่าย VDO มีความนิ่งมากขึ้น ผู้ที่รับชมจะไม่รู้สึกมึนหัวเวลาดู VDO หรือ Clips ที่เราถ่าย เนื่องจาก VDO มีการสั่นน้อย หรือแทบไม่มีเลย ไม้กันสั้่น หรือ Gimbal และมีใช้กันมาเป็นเวลานานในวงการผู้ถ่ายทำภาพยน์ วงการข่าว หรือช่างภาพ โดยในในปัจจุบัน เริ่มมีการใช้แพร่หลายขึ้นในหลายๆ วงการ ไม้กันสั้่นมีอยู่หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่นใช้กับกล้องถ่ายภาพยนต์ กล้อง DSLR กล่องถ่ายรูปแบบมาตราฐาน ใช้กับกล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก และในปัจจุบันนี้มีกาพัฒนาไม้กันสั่นให้สามารถใช้านกับโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone ทำให้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จากความสามารถของ Smart Phone ที่มากขึ้นบวกกับเทคโนโลยี่ที่พัฒนา ทำให้ชิบประมวลผลมีขนาดเล็กลงแต่มีความสามารถที่มากขึ้น ทำให้นับวันไม้กันสั่นยิ่งมีขนาดที่เล็กลง…