Exclusive Care @BDMS Health insurance

ประกันสุขภาพเหมายจ่าย วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท/ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นเบาๆ เพียง 70 บาท/วัน พร้อมคืนเบี้ยประกัน 10% ทุกปี ถ้าไม่เคลม คุ้มครองตลอดชีพ สามารถเลือกชำระได้ทั้ง รายเดือน และรายปี

อลิอันซ์​ อยุธยา ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แผนเบสิกแคร์

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย เบสิกแคร์ ประกันสุขภาพ เข้าใจง่าย จ่ายตามจริง คุ้มครองสูงสุด 750,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาท คุ้มครอง 365 วัน เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก หรืออุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ** ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต การันตีต่ออายุตลอดชีพ*** รับคำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม**** หมายเหตุ :  * ต้องจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย  ** ในสถานพยาบาลที่ได้รับความคุ้มครอง และท่านอาจต้องสำรองจ่ายในกรณีที่บริษัทต้องตรวจสอบสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย  *** หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันภัยก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ   **** เฉพาะผู้ให้บริการบริการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 02-677-0999  รายละเอียดความคุ้มครอง *การจ่ายตาม ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย **ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือความคุ้มครองกรณีเสีย สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์…

Employee We Care Plan

แผนเอ็มพลอยยี่วีแคร์ ประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงาน 5 – 50 ท่าน มอบสวัสดิการที่คุ้มค่า เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานของคุณ อัตราเบี้ยประกันภัยเดี่ยวสำหรับทุกเพศ และอายุ มอบความคุ้มครองสูง แต่อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ ให้ความคุ้มครองสูงสุดที่อายุ 65 ปี แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงสูง อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ ไม่ผูกติดประกันชีวิต หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท ตารางผลประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันความคุ้มครอง ทันตกรรม และอุบัติเหตุ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดโบรชัวร์ English ภาษาไทย รับข้อเสนอพิเศษสำหรับองค์กรของคุณ หมายเหตุ ด้านการรักษาพยาบาล *การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหมายถึง การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยในระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 90 วัน นับแต่ ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้ายก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย ** การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง และทุพพลภาพสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)…

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 1-30 ล้านบาท Beyond Care

อลิอันซ์ อยุธยา แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย บียอนด์ แคร์ 1 – 30 ล้านบาท จุดเด่น คุ้มครองทั่วโลก(ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) คุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง* เคลื่นย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน สูงสุดถึง USD 1,000,000 ทางเลือกความรับผิดส่วนแรก(Deductible options) ไม่ต้องสำรองจ่ายกับสถานพยาบาลในเครือข่ายกว่า 490  แห่งทั่วประเทศ** ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต การันตีต่ออายุตลอดชีพ*** รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม**** สนใจแผนนี้ ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้โอกาส ผม ทีมงาน และทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแล…. ผมต้องขออภัยลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้นำรูปมาแสดงความขอบคุณ ณ. ที่นี้นะครับ ผมจะขออนุญาตนำรูปมาใส่เพิ่มเติมในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ และต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความไว้วางใจที่มอบให้ผม และทีมงานครับ “ด้วยรัก ห่วงใย และคิดถึงเสมอ ขอบคุณมากๆ ครับ” เช็คเงินครบสัญญา และเช็คสินไหมฯ แทนคำขอบคุณ ที่ให้โอกาสผม และทีมงาน…

ประกันสุขภาพเหมายจ่าย 2-10 ล้านบาท Superior Health

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย ซูพีเรีย เฮลท์ 2-10 ล้านบาท ถ้าคุณกำลังมองหาแผนการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายทั่งในประเทศไทย และต่างประเทศอยู่ใช่ไหม???? นี่เลยแผนการประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สามารถต่ออายุได้ตลอดชีพ ค่ารักษาจ่ายตามจริง ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต ทำกรมธรรม์แบบครอบครัวตั้งแต่สองคนขึ้นไปรับส่วนลด 10% พร้อมเงินคืนทุกปี 10% กรณีกรณีไม่มีการเคลม เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 76 บาท/วัน(เพศชาย อายุ 35 ปี) จุดเด่นของแผนประกันนี้ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม   หมายเหตุ: *การจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยกำหนด**หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี โดยเงื่อนไขการต่ออายุเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด***บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารคำแนะนำการให้บริการ ทั้งนี้ การให้บริการนี้เป็นผลประโยชน์เพิ่มเติม ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย****ท่านอาจต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่บริษัทต้องตรวจสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย*****เฉพาะผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 0…

Allianz Roadside Assistance Service

อลิอันซ์ อยุธยา บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง คุณกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ที่น่าเชื่อถือพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องมองอีกต่อไป! อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย พร้อมมอบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่บนท้องถนน ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนสำคัญของเรา ไม่ว่ารถของคุณจะเสีย สตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่หมด ยางแบน น้ำมันหมด หรือแม้ว่าคุณจะลืมกุญแจรถ เราก็พร้อมคุ้มครองคุณ ทีมงานมืออาชีพที่ทุ่มเทของเราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคุณในยามเดือดร้อน ต่อไปนี้คือรายละเอียดบางส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนของเรา: – บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงไม่จำกัดจำนวนครั้งในหนึ่งปี เช่นปัญหาด้านเครื่องยนต์ ช่วยจัดหาช่างเทคนิคเพื่อช่วยเหลือ ณ. จุดเกิดเหตุกรณีรถเสีย – มีบริการลิฟท์/ลากจูงรถ ปีละครั้ง ในระยะทาง 25 กิโลเมตร หากต้องการลิฟต์/ลากในระยะทางเกิน 25 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท – นำส่งกุญแจสำรอง ในกรณีที่รถล็อคโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานนำกุญแจสำรองไปที่เกิดเหตุ ของเหตุการณ์ในรัศมี 20 กิโลเมตร…

Allianz Perfect Home ประกันภัยที่พักอาศัย แผน Perfect Home

Allianz Perfect Home ประกันที่พักอาศัย แผน Perfect Home ประกันบ้านรายละเอียดเยอะ ข้อจำกัดแยะ นี่เลยทุกอย่างครบจบในกรมธรรม์เดียว เพราะสิ่งไม่คาดฝันเกิดขี้นได้ทุกเมื่อ คุ้มครองบ้าน และทรัพย์สินให้จบครบในกรมธรรม์เดียว กับความคุ้มครอง ทรัพย์สินมีค่า ภัยธรรมชาติ ภัยน้ำท่วม คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกในครอบครัว และลูกจ้าง คุ้มครองกระจก และภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

Allianz Master Home ประกันภัยที่พักอาศัย แผน Master Home

Allianz Master Home ประกันที่พักอาศัย แผน Master Home บ้าน ที่พักอาศัย สถานที่ ที่ให้คุณได้ผ่อนคลายจากความเครียดจากการทำงาน งานที่บีบรัด เร่งรีบ ภาระกิจ และกิจกรรมที่เต็มไปด้วการแข่งขัน ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา บ้านสถานที่พักกาย พักใจ ได้ผ่อนคลาย ได้เป็นอิสระ สถานที่ที่อยู่นอกกฏเกณฑ์ใดๆ บ้านคือสถานที่ ที่เราได้อยู่กับคนที่เรารัก และรักเรา คนที่คอยมอบความห่วงใย คอยเอาใจใส่ดูแล บ้านคือที่ๆ คอยปกป้องคนเหล่านั้นให้ปลอดภัยในเวลาที่เราต้องออกไปผจญกับสิ่งต่างๆ ภายนอก ในเวลาที่คุณไม่อยู่คอยปกป้องครอบครัว และบ้านของคุณ สิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา คุ้มครองบ้านที่คอยปกป้องทุกๆ คนให้ปลอดภัย คุ้มครองคนที่คุณรัก และรักคุณ  รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้านของคุณ จากภัยร้ายที่แผงตัวอยู่ในบ้านของคุณอย่างเงียบๆ และภัยจากภายนอกที่จ้องจะเข้ามาทำร้ายบ้าน และครอบครัวของคุณ ด้วยแผนการประกันภัย Master Home จาก อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง   

Allianz Master SME

Allianz Master SME ประกันภัยเพื่อธุรกิจ SME แผน Master อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจ และกิจการ แบบครบวงจร เบี้ยประกันฯ เริ่มต้นเพียง 3 บาท/วัน เราคุ้มครองภัยให้แบบครบสูตร ประกันภัยเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อให้คุณหมดความกังวลในความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด แผนดินไหว ภัยจากควัน พายุ ลูกเห็บ การเฉียวชนฯ น้ำท่วม นัดหยุดงาน จลาจล ฯลฯ ดาว์โหลดโบชัวร์

Allianz Perfect SME

Allianz Perfect SME ประกันภัยเพื่อธุรกิจ SME แผน Perfect อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย แผนการประกันภัยสำหรับธุรกิจ และกิจการ ความคุ้มครอง Perfect SME เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8 บาท/วัน เราเหมาให้หมด ประกันภัยเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อให้คุณหมดความกังวลในความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองภัยธรรมชาติ น้ำท่วม การสูญเสียรายได้ ทรัพย์สินถูกโจรกรรม ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าอาคารชั่วคราวเพื่อประกอบธุรกิจ การสูญเสียค่าเช่า ค่าวิชาชีพเช่นสถาปนิก วิศวกร ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ค่าใช้จ่ายค้ำยันซาก รื้อถอนทำลายซาก ฯลฯ  ดาว์โหลดโบชัวร์