โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง (อังกฤษ: Hypertension) —– ความดันโลหิต เป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ทุกคน เพราะความดันโลหิต มีหน้าที่พลักดันให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนั้นเราทุกคนควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับความดันโลหิต และรักษาให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะถ้าความดันโลหิตสูงเกินปกติเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการแข็งและตีบของหลอดเลือดได้   —– เมื่อ หัวใจของเรามีการบีบตัวหัวใจจะฉีดเลือดไปยังหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดความดันโลหิต และในขณะเดียวกันก็จะเกิดแรงต้านทานของหลอดเลือด หัวใจคนเราโดยปกติเต้น 60-80ครั้ง ความดันโลหิตของเราจะเพิ่มขึ้นขณะที่หัวใจบีบตัว และลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากันตลอดเวลาขึ้นกับท่าทาง ความเครียด การออกกำลังกาย การนอนหลับ แต่ไม่ควรเกิน 140/90 หากสูงกว่านี้และคงอยู่เป็นระยะเวลานาน แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง —– โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราการตายของผู้ป่วยสูง ดังนั้นการป้องกันความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันอัตราการตายจากโรคหัวใจ และโรคอัมพาต โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของทุกท่านเนื่องจากไม่มี อาการเตือนดังนั้น การจะทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องวัดความดันโลหิต     —– เป็นภาวะทางการแพทย์อย่างหนึ่ง โดยจะตรวจพบความดันโลหิต อยู่ในระดับที่สูงกว่าปรกติติดต่อกันเป็นเวลานาน ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้ในปี 1999 ว่า ผู้ใดก็ตามที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า 140 /90 มม.ปรอทถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ…

ประกันมะเร็งหายห่วง

โรคมะเร็งเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องยาวนาน ค่ารักษาเป็นล้านๆ ถ้าเป็นขึ้นมาคงเดือดร้อนกันทั้งบ้าน จะดีกว่ามั้ย?…หากมีใครมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนของการรักษา   สัญญาเพิ่มเติมประกันมะเร็งหายห่วง ช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่ารักษาโรคมะเร็ง ในทุกขั้นตอนของการรักษา สูงสุดถึง 9 ล้านบาท* นานถึงอายุ 85 ปี…ในราคาเบาๆ   คุ้มครองแบบครบวงจร…ไม่ว่ามะเร็งระยะใด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา ติดตามผลรวมถึงการฟื้นฟูร่างกาย และเยียวยาจิตใจ วงเงินค่ารักษาสูง…เบิกค่ารักษาโรคมะเร็งได้ตามจริง ให้วงเงินค่ารักษามะเร็ง 3 ล้านบาทต่อมะเร็ง 1 ชนิด สูงสุด 9 ล้านบาท* คุ้มครองต่อเนื่องจนอายุ 85 ปี ไม่ต้องนอน รพ. ก็เบิกได้… เช่น เคมีบำบัด ฉายแสง เบี้ยประกันภัยไม่แพง…เบี้ยประกันภัยเพียงเดือนละ 201 บาท (สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี) รับเงินก้อน กรณีเสียชีวิต…ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รายละเอียดการรับประกันภัย รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี…